Test centrum 

Príď a vyskúšaj si svoj vysnívaný bicykel. Možno skúšobná jazda ťa presvedčí, že práve tento bike je ten pravý. 

Bicykel u nás je možné si požičať na maximálne 10 dní. 

Cenník zapožičania bicykla: 

20 €/deň s DPH, ak je maloobchodná cena bicykla menšia ako 1999 € vrátane, 

30 €/deň s DPH, ak je maloobchodná cena bicykla od 2000 € a viac.

Podrobné podmienky:

Nájomca podpisom zmluvy na predajni odsúhlasí podmienky zapožičania bicykla. Nájomca zloží zálohu vo výške 20% z maloobchodnej ceny bicykla. Po kontrole bicykla s predajcom mu bude následne odovzdaný bicykel na dohodnutý počet dní. Počet dní je možné predĺžiť, najviac však do maximálnej doby zapožičania (10 dní). Predĺženie doby nájmu bez sankčného postihu je nutné ohlásiť prenajímateľovi najneskôr v deň, v ktorý končí pôvodná dohodnutá doba nájmu. Prípadné poškodenia, ktoré sú zjavné na bicykli ešte pred jeho odovzdaním sa uvedú do zmluvy. Nájomca je povinný vrátiť bicykel dôkladne vyčistený a v stave, v akom bicykel preberal. Za prípadnú stratu, zničenie alebo poškodenie bicykla je nájomca povinný uhradiť sumu rovnajúcu sa 80% maloobchodnej ceny bicykla alebo poškodeného dielu. Naviac bude účtovaný servis bicykla podľa servisného cenníka. V prípade záujmu je vhodné sa informovať ohľadom dostupnosti bicyklov, nakoľko môžu byť na daný termín obsadené alebo rezervované. 

K dispozícii sú nasledovné modely                   

ZNAČKA A MODEL

VEĽKOSŤ RÁMU

    MOC v €

CENA v € / DEŇ

Ctm Pulze Pro 2019

19“

 1899,99

 20,00

Ctm Ruby Pro 27,5 2019

18“

 1899,99

 20,00

Ctm Scroll Xpert 2019

L

 2199,99

 30,00

Ctm Scroll 29 2019

L

 2599,99

 30,00

Ctm Ridge Xpert 2019

M

 1999,99

 20,00

Rock Machine Blizzard INT e30-27+

19“

 3499,00

 30,00

Ctm Rascal 2.0 2019

20“

 899,99

 20,00

Rock Machine Gravelride 500 2019

56 cm

 1299,00

 20,00

Scott Spark RC 900 Comp 2019

L

2799,00

30,00

Scott Genius 760 2019

L

2499,00

30,00

Scott Scale 940 2019

L

1599,00

20,00

Focus JAM² 6.7 NINE 2019 

L

4099,00

30,00